Home / Lajme / Maqedoni / Mergimtaret hasin ne veshtiresi me ligjin, pas vendosjes per tu kthyer ne vendlindje

Mergimtaret hasin ne veshtiresi me ligjin, pas vendosjes per tu kthyer ne vendlindje

Duke patur parasysh se sipas ligjit përvec arsimit fillor edhe ai i mesmi është i obligueshëm, në të kundërtën parashihen ndëshkime, zotri Bajrami, është i revoltuar për procedurat e stërgjatura, të lodhshme dhe që kushtojnë shumë.Ai përmes mediumeve reagon që të bëhen intervenime dhe të shqyrtohet, nga kompetentët në këtë pjesë të ligjit sidmos në nostrifikimin e dëftesave për fëmijët që vijnë për të vazhduar shkollimin në vendlindje.”

Nëse keni tre fëmijë dhe jeni duke punuar jashtë atdheut diku në shtetet e Europës dhe dëshironi që fëmijët tuaj t`i shkolloni në Maqedoni, për të nostrifikuar dëftesat duhet paguani 500 euro.Respektivisht, dëftesa origjinale kërkohet të përkthehet në gjuhën Maqedone dhe të vërtetohet në noter në tri kopje.Gjithashtu prindërit duhet të paguajnë takësn në vlerë mbi 7 mijë denarë.Këtë rast më së miri e ilustron prindëri Xhaudet bajrami, nga fshati Gajre i Tetovës, i cili ka vendosur që të kthehet nga Italia bashkë më tre fëmijët e tij, dhe ka vendos që të njejtit ti rregjistrojë në shkollë këtu edhe atë: dy në shkollë fillore dhe një në të mesmen .Përveç harxhimeve materiale të cilët janë në vlerë të madhe, zotri bajrami, shprehet se edhe procudurat ligjore dhe administrative janë të vështira për nostrifkimin e dëfetsave.Duke patur parasysh se sipas ligjit përvec arsimit fillor edhe ai i mesmi është i obligueshëm, në të kundërtën parashihen ndëshkime, zotri Bajrami, është i revoltuar për procedurat e stërgjatura, të lodhshme dhe që kushtojnë shumë.Ai përmes mediumeve reagon që të bëhen intervenime dhe të shqyrtohet, nga kompetentët në këtë pjesë të ligjit sidmos në nostrifikimin e dëftesave për fëmijët që vijnë për të vazhduar shkollimin në vendlindje.”Ne vetëm kërkojmë që të ndërmeren masa administartive dhe të lëhtësohet kjo procedurë pasi që në të ardhmen kjo do t`iu shërbejë edhe prindërve tjerë që t`i sjellin fëmijët në vendlindje, në të kundërtën askush nuk do të sjellë fëmijët etij për t`i shkolluar në Maqedoni”, thotë Bajrami.Poashtu problem do të jetë edhe për ata prindër të cilët do të jenë të detyruar që të kthehen në vendlindje bashkë me familjen e tij dhe do të duhet që të paguajë në rast se i dërgon tre fëmijë ën shkollë mbi 7 mijë denarë vetëm për nostrifkim ndërsa vlera e përgjithshme për të vijuar shkollën fëmija i tij do të jetë mbi 500 euro.Ndryshe në bazë të Ligjit për arsimin fillorë dhe Ligjin për arsimin e mesëm përveç dokumentacionit të nevojshëm, në pajtim me Ligjin, palët e interesuara gjatë dorëzimit të lutjes për nostrifikim për arsimin fillorë dhe të mesëm duhet të dorëzojnë dëshmi për taksën e paguar edhe atë:2000,00 denarë për nostrifikim të dokumenteve për arsimin fillorë:3000,00 denarë për nostrifkim të dokumenteve për arsimin e mesëm.Pagesa e taksës duhet të bëhet në favor të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në Republikën e Maqedonisë në xhiro llogarinë.Shembull nga fletëpagesa e plotësuar drejtë gjenden në vazhdim të kesaj faqe..
Dëshmi për fletëpagesën për njohjen e dokumenteve të marrura në perendim për arsimin e mesëm.
.

Gjithashtu lexo

A do ta hanë vallë shqiptarët edhe kësaj radhe sapunin për djathë?

Shpëtim Pollozhani për  gazetën Lajm është deklaruar për organizimin e zgjedhjeve lokale, që priten të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *