Home / Lajme / Maqedoni / Vazhdojnë takimet e përfaqësuesve të medias dhe atyre të komunës

Vazhdojnë takimet e përfaqësuesve të medias dhe atyre të komunës

Tetovë, 12 nëntor – Pas paralajmërimeve nga ana e komunës së Tetovës për hapjen dhe rregullimin e rrugës Bllagoja Toska, nga spitali i tetovës deri në unazën në bulevardin Ilinden, drejtori i ndërmarrjes publike geoinxhenjering Xhemali Mehazi, thotë se deri te pronarët janë dërguar ofertat për eksproprijim dhe presim përgjigje nga ato dhe më pas të fillohet me punë.” Për realizimin e projekti për zgjerimin e bulevardit Bllagoja Toska janë dalur ekipet në teren për të bërë vlerësimin e Objekteve të cilat duhet të eksproprijohen, poashtu u janë lëshuar ofertat të gjitha palëve.Të gjitha punët e rregullimit të dokumentacionit dhe me realizimin e fazës së ekspoprijimiot do të fillohet edhe me realizimin.Dua të theksoj se ne si organe të pushtetit lokal jemi në një pozitë shumë të disfavorshme me që menaxhimi me tokat ndërtimore është nën ingerenca të pushtetit qendror por besoj se kërkesa e Bashkësisë së njësisë së vetëqeverisjes lokale do të merret para sysh nga ana e pushtetit dhe menazhimi me tokat ndertimore së paku të mbetet pagesa apo konpenzimi për ekspoprijimin e tokës ndërtimore për realizimin e projekteve të ndryshme nga pushteti lokal”, tha Mehazi.

Ndërkaq, në lumin e shkumbinit një kohë të gjatë lagjeja Sami Frashëri, ose ish lenini, derdhin ujrat e zeza për shkak të mungesës së kanalizimit fekal.Lidhur me këtë cështje Mehazi thotë se kjo do të rregullohet me projektin për rregullimin e shtratit të lumit të shkumbinit që do të fillojë vitin e ardhshëm.” Tani më e kemi projektiin e rregullimit të shtratit të lumit Shkumbin dhe në bashkëpunim me këshilltarët komunal besoj se do të arrijmë të futim në realizim në projektet për vitin 2008.Me këtë projekt parashihet edhe ndalesa e lagjeve përreth lumit për derdhje të ujërave të zeza në lum sic po ndodh aktualisht si dhe krijimi I kanalizimit përkatës për lagjet e pa përfshira në rrjet të kanalizimit për ujëra të zeza”, tha ai..
Ngjarjet e fundit ndikuan në inkasimin e taksave për ndërtim dhe dy javët e fundit nuk ka asnjë investim apo kërkesë për leje ndërtimi, thotë Mehazi.Sipas tij, në krahasim me vitin e kaluar ka rritje për 20 përqind të inaksimit, mirëpo raporti financiar do të jepet në fund të dhjetorit.” Nëse bëhet një krahasim me vitin e kaluar për sa I përket cështjes së inkasimit,si pasojë e ngjarjeve të fundit, ka rrënë dinamika e inkasimi të taksës për dhënien e lejeve përe ndërtim për shkak se ninteresimi I investitorëve për realizim projektesh ka rënë dhe kjo drejtëpërdrejtë ka ndikuar në uljen e inkasimit të taksës për tokë ndërtimore”, thotë Mehazi.Mehazi në takimin e rregullt të sotëm me gazetarëve me përfaqësuesit e komunës së Tetovës dha një raport të detajuar të projekteve të realizuara gjatë këtij viti dhe atyre që janë në realizimit e sipër.Javën e ardhshme është paraparë që në takim të jetë kryeinspektori i komunës së Tetovës Hisen Xhemaili.
Për realizimin e projekti për zgjerimin e bulevardit Bllagoja Toska janë dalur ekipet në teren për të bërë vlerësimin e Objekteve të cilat duhet të eksproprijohen, poashtu u janë lëshuar ofertat të gjitha palëve.Të gjitha punët e rregullimit të dokumentacionit dhe me realizimin e fazës së ekspoprijimiot do të fillohet edhe me realizimin.Dua të theksoj se ne si organe të pushtetit lokal jemi në një pozitë shumë të disfavorshme me që menaxhimi me tokat ndërtimore është nën ingerenca të pushtetit qendror por besoj se kërkesa e Bashkësisë së vetëqeverisjes lokale do të merret para sysh nga ana e pushtetit dhe menazhimi me tokat ndertimore së paku të mbetet pagesa apo konpenzimi për ekspoprijimin e tokës ndërtimore për realizimin e projekteve të ndryshme nga pushteti local të mbetet barë e pushtetit qendrorë me qenëse të gjitha të hyrat nga toka ndërtimore që vijnë nga inkasimi shkojnë në pushtetin qendror..
Nëse bëhet një krahasim me vitin e kaluar për sa I përket cështjes së inkasimit,si pasojë e ngjarjeve të fundit,ka rrënë dinamika e inkasimi për shkak seninteresimi I investitorëve për realizim projektesh ka rënë dhe kjo drejtëpërdrejtë ka ndikuar në uljen e inkasimit të taksës për tokë ndërtimore .
Tani më e kemi projektiin e rregullimit të shtratit të limit dhe në bashkëpunim me këshilltarët komunal besoj se do të arrijmë të futim në realizim në projektet për vitin 2008.Me këtë project parashifet edhe ndalesa e lagjeve përreth lumit për derdhje të ujërave të zeza në lum sic po ndodh aktualisht si dhe krijimi I kanalizimit përkatës për lagjet e pa përfshira në rrjet të kanalizimit për ujëra të zeza..
Urim Hasipi

Gjithashtu lexo

Akomodim falas në Shkup për ndeshjen e Super Kupës Evropiane (FOTO)

Super Kupa Evropiane që do të luhet më 8 gusht në Shkup ndërmjet Real-Madrid dhe …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *