Home / Lajme / Maqedoni / Për pesë vjet tretet një gjeneratë nxënësish

Për pesë vjet tretet një gjeneratë nxënësish

5 gusht-Prej vitit shkollor 2005/2006 derinë vitin shkollor 2009/2010,bazuar në të dhënat EntitRepublikan të Statistikës, në shkollat fillore është zvogëluar për 26.805 numri i nxënësve. Kynumër nuk është aspak më i vogëlse numri i nxënësve të njëgjenerate të tërë

Maqedoniapo shënon rënie drastike nënumrin e nxënësve, sidomostë atyre që vijojnë arsimit fillor.Në harkun kohor prej jomë tepër se pesë vitesh,shkollat humbin thuajse njëgjeneratë të tërë nxënësish.Të dhënat e Entit Republikantë Statistikës (ERS) tregojnëse në pesë vitet e fundit -është zvogëluar për rreth 27mijë numri i nxënësve nëshkollat fillore, numër ky qëështë i përafërt me atë tënxënësve që regjistrojnëshkollimin brenda një vitishkollor.

Prej vitit shkollor2005/2006 deri në vitinshkollor 2009/2010, bazuarnë të dhënat që ka publikuarsë fundmi ERS, në shkollatfillore është zvogëluar për26.805 numri i nxënësve.Konkretisht, nëse në vitin2005/2006, numri në total inxënësve të shkollave filloreishte 235.185 nxënës, nëvitin 2009/2010 ky numër ranë 208.980. Është zvogëluaredhe numri i shkollave sisubjekte juridike, nga 1.005në 990 shkolla fillore në vitin2009.

Nuk është shumë emadhe as diferenca në numrine paraleleve në distancëne njëjtë kohore, edhe pse karënie të numrave edhe nëkëtë pikë. Kështu, në vitinshkollor 2005/2006 numëroheshin10.823 paralele, kursepesë vite më vonë, ky numëru zvogëlua në 10.622 paralele.Humbja e pothuajse njëgjenerate nxënësish për brendapesë viteve nuk mund tëjetë vetëm rezultat i zvogëlimittë natalitetit në periudhatgjegjëse. Përgjegjës tëshkollave tregojnë sefenomeni i zvogëlimit të numrittë nxënësve nuk ështëvetëm te paralelet e viteve apoklasave të para. Në rajoninsidomos të Kumanovës,Tetovës e Gostivarit, apo edheDibrës, Kërçovës dhe Strugës,shumë nxënës kanë ndërprerëshkollimin në klasë tëtretë, të pestë apo të shtatëpër shkak të migrimit jashtëMaqedonisë.

Në të dhënat e ERS-së përperiudhën e viteve2005/2006 – 2009/2010shënohet rritje prej rreth 380në numrin e nxënësve tëshkollave të mesme. Mirëpo,kjo është edhe rezultat ishtimit të paraleleve përshkollim të mesme në gjuhënshqipe, si dhe i obligimit ligjorpër shkollimit të mesëm.Nëse deri në vitin 2005/2006,pjesëmarrja e atyre qëregjistronin shkollimin emesëm ishte rreth 90 përqind e atyre që përfundoninshkollimin fillor, kjo përqindjanë vitin 2009/2010 u rritnë rreth 97 për qind. Për këtëshkak, shifrat tregojnë rritjenë numrin e nxënësve tëshkollave të mesme edhe pseshumë e zbehtë.

Konkretisht,në vitin 2005/2006 numëroheshin93.908 nxënës, kursepesë vite më vonë – 94.284nxënës, ose më saktësisht -numri i nxënësve për pesëvite është rritur gati sa ështërritur numri i paraleleve.

Nga3.184 paralele në vitin2005/2006, në vitin shkollor2009/2010 numri i paraleleveshkoi në 3.398. Po tëkemi parasysh standardinligjor prej 25 deri në 34nxënës në një klasë, bazuarnë rritjen e numrit tënxënësve, shtimi real i paralelevedo të duhej të jetë 14paralele dhe jo 214 sa ështështuar realisht numri i paraleleve.Përgjegjës të shkollavetë mesme konfirmojnë se nëshkollat e mesme nuk vërehetaq shumë rënie në numrine atyre që regjistrojnë këtënivel shkollimi për herë.Numri i nxënësve zvogëlohetgjatë viteve të shkollimit.Kështu, shkolla e mesme”Ibarhim Temo” në Strugëpret ta fillojë vitin 2011/2012me 10 nxënës më pak se viti2010/2011.

“Nuk është se bienumri vetëm në paralelet qëformohen për herë të parë,por zvogëlohet numri nëpërparalelet ekzistuese”, thotëdrejtori i kësaj shkolle UrimKreka, ndërsa shpjegon se nëmasë më të madhe, numri iatyre që e lanë për gjysmëshkollën e mesme janënxënës të prindërve që jetojnëjashtë. Mirëpo, viteve të funditata kanë tërhequr familjete tyre në shtete ku punojnëdhe për këtë arsye, shumënxënës e ndërpresin shkollimin.Më të prekura prej këtijfenomeni, padyshim se janëvendbanimet shqiptare, ndërsakjo tregohet edhe në tëdhënat e ERS-së, në pjesën eatyre që mbarojnë shkolliminsipas komunave të veçanta

Gjithashtu lexo

Lumi në Poroj të Tetovës ende mbetet pezull, banorët bllokojnë rrugën Tetovë-Jazhincë

Banorët e fshatit Poroj, sot (18 gusht), prej ora 14:00 e kanë bllokuar rrugën rajonale …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *