Home / Lajme / Rajon / U formua trup rajonal për zhvillim të mjedist të volitshëm afarist

U formua trup rajonal për zhvillim të mjedist të volitshëm afarist

Rijekë, 26 shtator 2013-Marrëveshja për formimin e Rrjetit rajonal për mjedis të volitshëm afarist është nënshkruar në Panairin ndërkombëtar të vetëqeverisjeve lokale që mbahet në Rijekë, ndërsa të gjitha komunat e çertifikuara performuan së bashku, duke i prezantuar para investueve potencial përparësitë që i kanë para komunave dhe njësive lokale të administratës të cilat nuk kanë pertifikatë.

Institucione nga Maqedonia, Kroacia, Serbia dhe Bosnja e Hercegovina sot në Rijekë nënshkruan marrëveshje për formimin e Rrjetit rajonal për mjedis të volitshëm afarist, trup i parë me parashenjë rajonale, i angazhuar për avancimin e kushteve për ekonomizim në ekonomitë e veçanta dhe tërheqjen e investimeve të huaja.

Aktivitetet, rrejti i sapoformuar do t’i zbatojë me kyçjen vetëqeverisjeve lokale të cilat e morën çertifikatën për komuna me mjedis të volitshëm afarist në Evropën Juglindore. Në atë mëynrë, komunat, mes të cilave Velesi dhe Strumica, do të zbatojnë reforma në administratë, në drejtim të avancimit të procesurave, prëforcimit të transparencës, uljes së byrokratisë dhe sigurimit të dokumenteve dhe të dhënave për investuesit potencial, të domosdoshme në proceset e planifikimit të punës dhe sjelljes së vendimeve investuese.

Këto katër shtete do të kenë organizata nacionale të angazhuara për çertifikimin e komunave, por asnjëra vetëqeverisje lokale nuk do ta marrë statusin destinacion me mjedis të volitshëm afarist pa marrë paraprakisht vërtetim nga Rrjeti rajonal, si garancë e llojit të vet se komunat i pltoësojnë standardet e kërkuara.

Vetë projekti për çertifikimin e komunave me mjedis të volitshëm afarist e mendoi dhe e zbatoi Aleanca nacion ale për zhvillim lokalë ekonomik nga Serbia në vitin 2007, në mënyrë që pas dy viteve i njejti të zgjerohet në nivel rajonal, me përfshirjen e njësive të vetëqeverisjeve lokale nga Kroacia, Bosnja e Hercegovina dhe Maqedonia. Kështu, në qershor të këtij viti, me çertifikata rajonale janë tetë njësi të veteqeverisjeve lokale, me s të cilave Velesi dhe Strumica nga Republika e Maqedonisë.

Marrëveshja për formimin e Rrjetit rajonal për mjedis të volitshëm afarist është nënshkruar në Panairin ndërkombëtar të vetëqeverisjeve lokale që mbahet në Rijekë, ndërsa të gjitha komunat e çertifikuara performuan së bashku, duke i prezantuar para investueve potencial përparësitë që i kanë para komunave dhe njësive lokale të administratës të cilat nuk kanë pertifikatë.

Përndryshe, Rrjetin rajonal për mjedis të volitshëm afarist e prëbëjnë të gjitha institucionet rajonale të kyçura në projekt, mes të cilave Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale dhe Lidhja e odave ekonomike të Republikës së Maqedonisë.

Gjithashtu lexo

Bashkimi emocional pas 3 vjetësh, i fëmijës së rrëmbyer nga ISIS, me familjen e tij (Video)

Një djalë 12-vjeçar jazidi është bashkuar me nënën e tij në Kanada tre vjet pasi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *