Home / Lajme / Maqedoni / Projekt për përkrahje të bizneseve të vogla

Projekt për përkrahje të bizneseve të vogla

Sot në në Shkup në mënyrë solemne përfundoi projekti “Krijimi i bizneseve në mjediset multietnike” . Ky projekt është finansuar nga ana e Ambasadës së Britanisë së madhe në Shkup, ndërsa është realizuar nga Konsallting për zhvillim strategjik-Shkup.Nga gjithsejt 48 biznese të sipërmarrësve të rrinjë Komuna e Tearcës ka qenë pjesmarrjse në realizimin e këtij projekti dhe prezantusja e vetme e studimit të rastit në realizim të aktivitetete një vjecare.Kryetari I komunës së Tearcës Isen Asani deklaroi se projekti ka për qëllim vendosjen e bizneseve të reja në mjedise multietnike, Nga ana e ambasadës së Britanisë së madhe I janë ndarë 100.000 denarë Selvije Ametit nga Tearcë për hapje të mikrobiznesit të saj,Mbështetje ka pasur edhe nga ana e komunës për të themeluar dhe zhilluar mikrobiznesin e saj.Qëllimi kryesor I projektit është Mbështetja e vëtpunsimit dhe nxitja e iniciativave egzisuese në mjedisin local në drejtim të themelimit të biznesit individual,familjar dhe biznes në shoqëri, dizajnimi I prodhimeve, marketingu,shitja etj.Me rezlizimin e këtij projekti gratë e rajonit të komunës kanë marrë një përvojë dhe ndihmë për vendosje të kontakteve të reja dhe partneritete me qëllim që të integrohen në tregum local, rajonal dhe nacional.Ambasada e Britanisë së madhe në bashkëpunim me komunën e Tearcës do ka mbështetur bizneset potenciale dhe egzistuese në procesin e aplikimit të masave të shumllojshme nga institucionet nacionale me qëllim që të shfrytëzohen më mirë fndet egzistuese.Merita Elmazi Përfaqësuese e komunës dhe e angazhuar në realizimin e projektit në rrajonin e komunës së Tearcës theksoi se “Gratë rrurale për dallim të grave të viseve urbane janë më pak të kyqura në tregune punës, dallim I cili nuk vihet rre midis burave.Arsyeja kryesore e këtyre e këtyre krahasimeve është dominimi I stereotipeve dhe referencat socio –kulturore .Nga iniciativat formale interesimi I grave dhe të rinjëve më shumë ka qenënë I fokusuar në veprimtaritë tradicionale sic janë: qepja,thurja , kozmetika dhe salonet e ondulimit, prodhimtaria primare bujqësore,zejtaria etj, kemi Një fenomen I cili është shumë me rëndësi të përmendet nga intervistat e fokus gupeve egziston pasiguria dhe friga e cila është e lidhur me sektorin e biznesit dhe ajo që është më e rëndësishme është friga nga mossukses”, tha ajo .Rregjistrimi i biznesit do ta ndihmojë Selvijen ne sigurimin e pensnionit,implementimin e mbrojtjes shëndetësore dhe në sigurimin e të ardhmes.

Gjithashtu lexo

Starnawski përsëri zhytet në Matkë

Zhytësi i famshëm speleologjik, Krzysztof Starnawski nga Polonia, së bashku me ekip të zhytësve vendas …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *