Home / Kryesoret / Vullnetarët nga Kirgistani ,Republika e Maqedonisë,Gana dhe Palestina fituan çmimet për Inivacion,Kualitet,Ndikim dhe Qëndrueshmëri

Vullnetarët nga Kirgistani ,Republika e Maqedonisë,Gana dhe Palestina fituan çmimet për Inivacion,Kualitet,Ndikim dhe Qëndrueshmëri

Samsung Gjenerata e pestë për Paqe trajnimi i avancuar u mbajt në Aman, Jordani.

Trajnimi i avancuar Samsung në vitin 2015 për një periudhë kohore prej gjashtë ditësh, në të cilën 39 vullnetarë nga 10 vende kanë fituar aftësi për të udhëhequr programe të reja për për ndërtimin e paqes në komunitetet e tyre, e cili mbaroj me Mbrëmjen vjetore të çmimeve më 25 nëntor, në Hotel Grand Hajat në Aman, Jordani.

Lartëmadhënija e Tij Princi Fejsal Al Husein, Themelues i Gjeneratve për paqe i Fadi Auni Ebu Shamal, drejtor i marketingut të korporatave të Samsung Levanti, dhanë katër çmime për mirënjohje për vullnetarët në fushën e inovacionit, cilësisë, ndikimit dhe qëndrueshmërisë. Këto katër kategori janë “promovuesit kyqe të ndryshimeve” në Gjeneratat për Paqe.

Çmimi për inovacion i është dhënë një program që tregon mënyra të reja dhe kreative për të planifikuar dhe zbatuar programet e tyre. Gjithashtu Çmimi vlen për përdorimin e burimeve të komunitetit local, për të menduarit jashtë korniyave, për aftësim në zgjidhjen e çështjeve të burimeve të pakta dhe të rreziqeve që lindin gjatë zbatimit të programit.

Fituesit e Gjenratvepër Paqe çmimi për inovacione të vitin 2015 janë vullnetarë nga Kirgistani për programin e tyre Betken – Arti për paqe, qëllimi i të cilit është për të përmirësuar marrëdhëniet dhe për të ndërtuar besimin në mesin e nxënësve me përkatësi të ndryshme etnike (kirgizë dhe uzbekë), në rajonin e vendit ku ka një tensione të larta etnike. Vullnetarët kanë përdorur mjete inovative që u ndihmuan pjesëmarrësve që të vlerësojnë kulturën dhe traditat të etnive të ndryshme, në një mënyrë të re që përfshin teatër, aktrim dhe ore fotografimi , aktiviteteve për djemtë të mbështesin vajzat në Ditës Ndërkombëtare të Gruas dhe festivalin e miqësisë. Përfaqësuesit në fushën e arsimit në rajonin në të cilin zbatohet   programi, sidhe dhe drejtorët e shkollave në të cilën mëson target grupi (nxënësit të cilët janë drejtpërdrejt të përfshirë në program), kërkuan ky lloj i aktivitetit të rritet në një nivel më të lartë, në nivel rajonal.

Çmimi për kualitet i është dhënë një program që tregon vëmendje të veçantë në detaje si dhe monitorimin e aktiviteteve me raportim të rregullta, monitorimin dhe qasjet e propozuara për trajtimin e çështjeve që lindin në zbatimin e programit. Ky program u shpërblye për shkak se ka treguar vëmendje të veçantë në aktivitetet e diyajnuara dhe konsultimeve para, gjatë dhe pas mbarimit të programit si dhe tl dërgimin në kohë të dhënave për monitorimin dhe vlerësimin.

Fituesit e Gjeneratës për Paqe të cilësisë për vitin 2015 janë zgjedhur vullnetarë nga Republika e Maqedonisë, për sportin programin e tyre për Sportë për paqe për fëmijët, në Tetovë. Ky program ndihmon për të ndërtuar besimin në mes të fëmijve me përkatësi etninike shqiptare dhe maqedonase ,duke mundësuar hapësirë ​​për ndërveprim dhe mundësi për të zhvilluar shoqëri mes tyre. Vullnetarët kanë ndërtuarkredibilitet , duke krijuar një ekip të ndryshme të vullnetarëve nga të dy grupet etnike. Ekipi i ka tejkaluar pritjet në aspektin e procedurave për monitorimin dhe ka treguar përkushtim të madh, vëmendje në detaje dhe konsistencës në raportimin e tyre.

Çmimi është rezultat I punës ekipore, entuyjazmit dhe përvojës së fituar nga 5 vitet e kaluara.Çëllimi jonë është sa më shumë fëmijë nga përkatësi etnike të ndryshme të jenë të kyqur në programet tona në të ardhmen me qëllim që të investohet tek më të rinjër për të ndërtuar koezistencë”, tha Sanja Angelovska GFP facilitatore dhe përgjegjëse për programet në Maqedoni

 

Çmimi për ndikim i është dhënë një programi që tregon aftësinë të ndikojë pozitivisht në komunitetin benefikarnata, palët e interesuara dhe anëtarët e tjerë të komunitetit më të gjerë. Gjithashtu ajo është shpërblier për mbulimin suksesshëm në mediat lokale dhe vetëdijes lokale për programin, si dhe qasjes në sasi dhe cilësi të programeve.

Fituesit e çmimit për ndikim janë vullnetarët nga Gana për programin në Akra, “Për të kuptuar të rinjtë.” Ky program për paqe për fëmijë është projektuar për 40 nxënës për të zgjidhur çështjen e dhunës dhe komunikim të dobët ndërmjet nxënësve të moshave të ndryshme dhe klasave të ndryshme shoqërore. Në implemnetim të programit vullnetarët kanë përfshirë komunitetin benefikarnata (familjet, miqtë, etj të cilat nuk janë të përfshirë direkt në program) dhe palëve të interesuara. Kjo qasje mundësoi komuniteti më i gjërë për të mësuar në lidhje me programin dhe të ketë përfitime nga aktivitetet e programit. Si rezultat i asaj programi ka marrë mbulim të gjerë në mediat lokale.

Fituesit e Çmimit për Qëndrueshmëri për vitin 2015 janë vullnetarë nga Palestina për programin e tyre për dhunën në shkollat në Tulkarem. Programi është i fokusuar në dhunën në shkolla midis nxënësve të bashkësive të ndryshme, refugjatët dhe komunitetit vendor. Për shkak të suksesit të vullnetarëve Ministria e Arsimit ka kërkuar që programi nga Tulkarem të përsëritet nl Xhenin. Sot, më shumë se 130 nxënës (meshkuj dhe femra) nga pesë shkolla përfitojnë nga aktivitetet e udhhequara me kujdes të aktivitetve  në mënyrë që të reduktohet dhuna.

Ne ju urojmë fituesve e këtij viti, si dhe angazhimin e vazhdueshëm të të gjithë 39 vullnetarë në Gjeneratën për paqe të cilët ndoqën trajnimin e avancuar në vitin 2015, dhe rreth 9.000 vullnetarë nga e gjithë bota janë të trajnuar për të zbatuar programe për ndërtimin e paqes në komunitetet e tyre .

Gjithashtu lexo

Shkarkohet Zvërlevski, me 64 vota për dhe asnjë kundër

Kuvendi i Maqedonisë, pas debateve disajavëshe maratonike të deputetëve VMRO-DPMNE-së, e shkarkoi kryeprokurorin publik Marko …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *