Koalicioni i shoqërisë qytetare: “15 vjet mbështetje të gjykimit të drejtë” në Maqedoni

Koalicioni i shoqërisë qytetare të gjithë për gjykim të drejtë do ta promovoj publicistikën “15 vjet mbështetje të gjykimit të drejtë”.

Në 15 vitet e kaluar, Koalicioni i ka ndjekur gjykimet me fokus të veçantë të atyre të të drejtave të njeriut dhe të drejtat e qytetarëve me qëllimin të kthimit të besimit të qytetarëve në institucionet e gjyqësore.

Koalicioni është organizata joqeveritare çka përbëhet nga 14 organizata anëtare me qëllim të ndjekjes të të drejtave të njeriut dhe lirisë, veçanërisht standardet ndërkombëtare për gjykim të drejtë, nëpërmjet formave të veprimit të përpjekjeve për të rritur nivelin e zbatimit, të iniciohen reforma institucionale dhe të drejta.