Konferenca e 107-të Ndërkombëtare e Punës

Në konferencën e 107-të Ndërkombëtare të Punës, ILO-së nga 28 maj deri më 8 qershor 2018, punimet për së afërmi i ndoqën edhe Kryetari i shoqatë franko-shqiptare dhe diplomati i njohur i diplomacisë publike dhe ekonomike Z. Tahir Shabani, dhe pronari Televizionit Koha nga Tetova Z.Mevaip Abdiu. Sesioni i këtij viti me pjesëmarrje mbi 4000 përfaqësues të Qeverive, Sindikatave dhe Punëdhënësve me delegatë nga e gjithë bota, për të diskutuar çështjet më urgjente që ballafaqohen me botën e punës. Ishte nder të takohem me z. Guy Ryder drejtorin gjeneral të ILO-së dhe delegacione nga shumë vende në konferencë. Prioritet Lobimi – diplomacia Publike dhe Ekonomike, që Kosova të ftohet për 100 vjetorin jubilar të Organizatës Ndërkombëtare e Punës në Gjenevë, theksoi për media Z. Shabani. 🇨🇭
Falënderoj për prezencen aktive z. Mevaip Abdiu, drejtorin nga TV KOHA dhe i vetmi medium shqiptar nga Tetova i akredituar në Konferencë.