Në qytetin e Tetovës, meren masa të përforcuara, për largimin e veturave të parkuara në mënyrë jo të ragullt

   Gjatë këtyre ditëve në qytetin e Tetovës, meren masa të përforcuara, për largimin e veturave të parkuara në mënyrë jo të ragullt, të cilat jo vetëm se e pengojnë qarkullimin e lirshëm dhe të sigurtë të pjesmarësve tjerë në trafik, por edhe në masë të madhe, dukshëm  e pengojnë pastrimin e borës nëpër rrugë dhe trotoare.

     Dje dhe pardje (8 dhe 9-janar) janë sanksionuar dhe nga ana e shërbimit të karotrecit (marimangës)  janë ngritur gjithsej 30 vetura ,të cilat kanë qenë të parkuara gabim, ose në mënyrë jo të ragullt, kryesishtë në pjesën qëndrore të Tetovës, duke përmendur se pronarve të veturave u janë pregaditur, fletëpagesa të detyrueshme për kundërvajtje, kurse gjobat për këto lloje të kundërvajtjeve, lëvizin prej 45 deri 180 euro në kundërvlerë të denarit, ku kundërvajtësit vlerën e gjobave në të holla, mundë ta këmbejnë edhe me pika negateive edhe ate prej 25 deri 40 pika. nvarësishtë nga vlera e gjobës.